Kuvaus

Tilastossa esitetään kuukausittain tiedot markkinapuun (teollisuuspuun) hakkuista sekä puunkorjuun työvoimasta ja korjuukalustosta. Tilasto laaditaan ilman aluejakoa. Tilasto perustuu raakapuun ostajille suunnattuun kyselyyn (otos). Hakkuutiedot ilmoitetaan omistajaryhmittäin, kauppamuodoittain ja puutavaralajeittain. Hakkuiden työvoima eritellään puutavaran tekoon ja metsäkuljetukseen.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuspuun kauppa [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 9.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mahakk/meta.html