Finlands officiella statistik

Kommunalval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av de förhandsröstande var pensionärer
14.3.2013
Korrigerad 19.3.2014. De korrigerade siffror är markerade med rött. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut (även fel i källmaterialet har korrigerats). Hälften (49,8 %) av de förhandsröstande i kommunalvalet 2012 var pensionärer. Av de pensionärer som hade rösträtt röstade 42,1 procent på förhand, medan i genomsnitt bara en fjärdedel (24,7 %) av de röstberättigade röstade på förhand. Bland övriga grupper var förhandsröstandet inte lika populärt. Av de sysselsatta förhandsröstade 18,4 procent och av de arbetslösa 18,2 procent. Förhandsröstandet var minst populärt bland studerande och övriga personer utanför arbetskraften. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kommunalvalet 2012.

Nästa offentliggörande:
31.3.2017

Beskrivning: Kommunalval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar officiell statistik över kommunal-valen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Kommunalval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fullmäktigeledamöter, kandidater, kommunalval, partier, röstning, rösträtt, val, valdeltagande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Korrigerade uppgifter för kommunalvalet 2012
19.3.2014
Texterna och tabellerna gällande valresultatet i kommunalvalet 2012 har korrigerats 19.3.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/index_sv.html

Dela