Publicerad: 8.4.2014

Antalet dödsfall bland barn under ett år minskade klart från året innan

Antalet dödsfall bland 0-åringar minskade med 28 procent år 2013. Detta är klart den lägsta siffran under hela självständighetstiden, dvs. 102 barn. Året innan var antalet 141 barn. Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda barn var 1,8. Före år 2013 var den lägsta spädbarnsdödligheten 2,3 promille år 2010.

Döda under första levnadsåret 1990–2013

Döda under första levnadsåret 1990–2013

Spädbarnsdödligheten i Finland var i genomsnitt den tredje lägsta under åren 2009–2011 jämfört med de nordiska länderna och länderna i Västeuropa (figurbilaga 4). Spädbarnsdödligheten var lägre än i Finland på Island och i Sverige, 1,63 och 2,37 promille. Också Japan hade en låg spädbarnsdödlighet; dvs. 2,3 promille enligt landets hälso-, arbets- och välfärdsministerium.

År 2013 uppgick antalet avlidna till 51 470, vilket är 250 färre än år 2012. Antalet avlidna minskade med 250 personer bland kvinnor och var oförändrat bland män. Antalet avlidna var större bara år 2012, under krigsåren och under 1920-talet. Bland kvinnor har dödsfallen senast varit fler för 21 år sedan, med undantag av år 2012. Bland männen var dödsfallen senast fler år 1929, om man inte beaktar krigsåren.

Det förväntade antalet levnadsår för en nyfödd år 2013 steg med 0,3 år för män och med 0,4 år för kvinnor. Det förväntade antalet levnadsår för en nyfödd anger antalet år som en 0-åring skulle leva om dödligheten var oförändrad. Ökningen av det förväntade antalet levnadsår visar att dödligheten har minskat trots en ökning av antalet åldrande personer och en åldrande befolkning.

Årligen avlidna efter kön och 0-åriga avlidna 2001–2013

     År         Totalt       Män     Kvinnor   0-åringar totalt
2001 48 550 23 783 24 787 181
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141
2013 51 472 25 631 25 841 102

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 08.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2013/kuol_2013_2014-04-08_tie_001_sv.html