Publicerad: 15.4.2010

Antalet dödsfall ökade något från året innan

År 2009 var antalet dödsfall 49 880, vilket är den högsta siffran på sexton år. År 2009 var antalet dödsfall 790 fler än år 2008. Dödsfallen ökade bland män med 690 och bland kvinnor med 90 personer. Bland kvinnor har dödsfallen senast varit fler år 2003. Bland männen var dödsfallen senast fler år 1936, om man inte beaktar krigsåren.

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar 1979–2009

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar 1979–2009

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar ökade en aning både bland män och bland kvinnor år 2009. Det förväntade antalet levnadsår för en 0-åring anger antalet år som en 0-åring skulle leva om dödligheten är oförändrad. Ökningen av det förväntade antalet levnadsår för män vid 0 år visar att ökningen av antalet dödsfall beror på ökningen av antalet åldrande män och en åldrande befolkning och inte på att dödligheten ökat.

Antalet dödsfall bland 0-åringar var lågt år 2009, dvs. 158 barn. Detta var bara ett barn mer än året innan. År 2009 var spädbarnsdödligheten den nästlägsta under hela självständighetstiden. Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda barn var 2,6.

Årligen avlidna 2000–2009 efter kön samt 0-åriga avlidna 2000–2009

     År          Totalt       Män     Kvinnor   0-åringar
2000      49 339      24 053      25 286      213
2001 48 550 23 783 24 787 181
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
         
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158

Flest var dödsfallen i januari år 2009. Senast flest människor dog i januar år 2004. Under åren 2005–2008 var mars den månad då flest dödsfall inträffade.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 15.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2009/kuol_2009_2010-04-15_tie_001_sv.html