Lönesummaindexen ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom lönesummaindexen i maj 2014.

Revideringen förbättrar lönesummaindexens kvalitet genom att öka samstämmigheten mellan statistikgrenarna inom företagsstatistiken. De mest betydande förändringarna är förknippade med harmoniseringen av näringsgrens- och företagsklassificeringarna samt mera omfattande bearbetning av uppgifter om företagsarrangemang.

I samband med revideringen har lönesummaindexen beräknats på nytt fr.o.m. början av år 2013, vilket syns i reviderade uppgifter för vissa näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen.

Mera information om revideringen av produktionen och om statistikgrenarna som revideringen gäller.


Senast uppdaterad 13.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2014-05-13_uut_001_sv.html