Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-01-13)
A-X Hela ekonomin 06/2015 1,1 0,6 -0,5
07/2015 2,5 1,9 -0,6
08/2015 -0,5 -1,0 -0,5
09/2015 1,8 1,4 -0,4
10/2015 0,6 0,4 -0,2
B-E Total industri 06/2015 -0,7 -1,0 -0,3
07/2015 2,5 2,1 -0,4
08/2015 -3,1 -3,3 -0,2
09/2015 1,5 1,3 -0,2
10/2015 -1,7 -1,8 -0,1
F Byggverksamhet 06/2015 3,8 2,8 -1,0
07/2015 11,7 10,5 -1,2
08/2015 -2,4 -4,5 -2,1
09/2015 5,4 4,1 -1,3
10/2015 2,8 2,1 -0,7
G Handel 06/2015 0,4 -0,5 -0,9
07/2015 1,7 0,8 -0,9
08/2015 0,7 0,0 -0,7
09/2015 1,0 0,5 -0,5
10/2015 -0,4 -0,3 0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 06/2015 2,6 2,0 -0,6
07/2015 4,2 3,1 -1,1
08/2015 1,4 0,4 -1,0
09/2015 3,2 2,5 -0,7
10/2015 2,5 2,1 -0,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 06/2015 1,8 0,9 -0,9
07/2015 2,6 1,7 -0,9
08/2015 1,8 1,4 -0,4
09/2015 3,0 2,5 -0,5
10/2015 2,2 1,9 -0,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 06/2015 -0,6 -0,4 0,2
07/2015 -0,6 -1,3 -0,7
08/2015 -1,9 -2,6 -0,7
09/2015 -0,8 -1,3 -0,5
10/2015 -1,7 -2,0 -0,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 06/2015 3,1 2,5 -0,6
07/2015 3,1 2,2 -0,9
08/2015 1,8 1,1 -0,7
09/2015 3,9 3,1 -0,8
10/2015 3,2 2,8 -0,4
OPQ Offentlig sektor 06/2015 0,0 -0,2 -0,2
07/2015 -0,7 -0,7 0,0
08/2015 -1,4 -1,3 0,1
09/2015 -0,5 -0,4 0,1
10/2015 -1,0 -1,1 -0,1
Privat sektor 06/2015 1,7 1,0 -0,7
07/2015 4,7 3,7 -1,0
08/2015 -0,1 -0,9 -0,8
09/2015 3,1 2,5 -0,6
10/2015 1,1 0,9 -0,2
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2012 -0,7 0,7
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,3
2014 -0,2 0,4
Byggverksamhet (F) 2012 -1,7 1,8
2013 -1,9 1,9
2014 -2,0 2,0
Handel (G) 2012 -0,8 0,8
2013 -0,7 0,8
2014 -0,7 0,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,9
2014 -0,8 0,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2012 -0,7 0,9
2013 -0,8 0,9
2014 -0,3 0,8
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2012 -0,1 0,4
2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2012 -0,8 0,8
2013 -1,1 1,1
2014 -0,6 0,6
Offentlig sektor (OPQ) 2012 0,1 0,2
2013 -0,2 0,3
2014 0,0 0,1
Privat sektor 2014 -0,7 0,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/11/ktps_2015_11_2016-01-13_rev_001_sv.html