Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2018, december

Lönesummaindex 2015, november

2015
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik