Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2019, elokuu

Palkkasumma kasvoi 1,8 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 1,8 prosenttia vuoden takaista suurempi. Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta teollisuutta (-1,7 %) ja yksityisen sektorin tarjoamia koulutuspalveluja (-0,2 %). Voimakkainta palkkasumman kasvu oli yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, jossa palkkasumma kohosi 5,9 prosenttia vuoden takaisesta. Heikoimmin kolmannella neljänneksellä on kehittynyt teollisuusyritysten palkkasumma, joka on laskenut viimeisen vuoden kaikkina neljänneksinä.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin IV/2012–III/2013, % (TOL 2008)

  IV/2012 I/2013 II/2013 III/2013
Koko talous (A-X) 2,0 0,3 1,4 1,8
Teollisuus (BCDE) -1,0 -2,5 -1,0 -1,7
Rakentaminen (F) 3,0 1,0 1,6 3,5
Kauppa (G) 2,5 1,5 0,0 2,2
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2,6 1,1 1,0 2,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 0,2 -2,4 5,2 1,5
Julkinen sektori (OPQ) 2,7 0,5 2,9 2,1
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 1,9 -0,4 0,1 -0,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 6,6 4,6 5,8 5,9

Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut selvässä kasvussa

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma kasvaa edelleen muita päätoimialoja ja koko talouden palkkasummaa nopeammin, tosin aiempaa hitaammin: alan palkkasumma kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 5,9 prosenttia, kun vielä vuosi sitten vastaavalla neljännekselle kasvua oli 6,4 prosenttia.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2013 ja III/2012, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2013 ja III/2012, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 1,7 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma laski voimakkaimmin kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (-21,4 %) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (-8,2 %). Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa, ympäristönhuoltopalveluissa (+13,3 %) sekä metallimalmien louhinnan toimialalla (+7,8 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 3,5 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Palkkasumma kasvoi kaikilla rakennusalan alatoimialoilla. Nopeinta kasvu oli erikoistuneen rakennustoiminnan alalla, jossa palkkasumma kasvoi 4,3 prosenttia. Maltillisinta palkkasumman kehitys oli maa- ja vesirakentamisen toimialalla, missä kasvua kertyi prosentin edellisvuodesta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 2,2 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Kaupan alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten muussa vähittäiskaupassa (+8,2 %) ja urheiluvälineiden kaupassa (+6,4 %). Sen sijaan kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskaupan palkkasumma laski voimakkaimmin. Toimialan palkkasumma laski vuoden 2013 heinä-syyskuussa 3,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma lisääntyi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma kasvoi tietopalvelutoiminnassa (+9,5 %). Myös hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palveluiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin palkkasummat olivat hyvässä kasvussa. Heikoiten palkkasumma kehittyi kustannustoiminnan toimialalla, jossa laskua vuoden takaisesta kertyi 3,0 prosenttia.

Rahoitus- ja vakuutustoiminnan palkkasumma kasvoi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä puolitoista prosenttia vertailuajankohdasta. Koulutuspalveluja tarjoavan yksityisen sektorin palkkojen summan kehitys jäi viimeisen kolmen kuukauden jaksolla negatiiviseksi (-0,2 %). Julkisen sektorin palkkojen summa kasvoi 2,1 prosenttia tuoreimalla neljänneksellä.

Ansiotason nousu siivitti palkkasumman kasvua

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä (+0,3 %). Vuoden 2013 tammi-maaliskuun hitaampaan kehitykseen vaikuttaa osittain useilla toimialoilla vuotta aiemmin maksettu 150 euron kertaerä, joka tuolloin kohotti palkkasummaa. Toisella ja kolmannella neljänneksellä palkkasumman kehitys on hieman kohentunut: palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 1,4 prosenttia vuoden takaisesta ja uusimmalla neljänneksellä 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Työllisten määrä on ollut laskussa vuoden 2012 loka-joulukuusta. Vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä työllisten määrä laski puolitoista prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvun kehitys jatkui positiivisena vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, vaikka sen kasvu onkin hidastunut selvästi vuoden 2012 huippulukemista. Ennakollisen tiedon perusteella ansiotaso nousi heinä-syyskuussa 2,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2013, Palkkasumma kasvoi 1,8 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/09/ktps_2013_09_2013-11-11_kat_001_fi.html