Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2019, elokuu

Palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia toisella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä 1,9 prosenttia vuoden takaista suurempi. Palkkasumma kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä kaikilla päätoimialoilla ensimmäistä neljännestä nopeammin lukuun ottamatta kaupanalan palkkasummaa, jonka kasvu hidastui ensimmäisen neljänneksen 1,7 prosentista toisen neljänneksen 0,6 prosenttiin. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen hitaampaan kasvuun vaikuttaa osittain useilla toimialoilla vuosi sitten maksettu 150 euron kertaerä, joka tuolloin kohotti palkkasummaa. Heikoimmin toisella neljänneksellä on kehittynyt teollisuusyritysten palkkasumma, joka on laskenut viimeisen vuoden kaikkina neljänneksinä. Voimakkainta palkkasumman kasvu on ollut yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa, jossa palkkasumma kasvoi toisella vuosineljänneksellä 6,3 prosenttia.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin II/2012–II/2013, % (TOL 2008)

  III/2012 IV/2012 I/2013 II/2013
Koko talous (A-X) 1,7 2,0 0,4 1,9
Teollisuus (BCDE) -2,3 -1,0 -2,6 -1,0
Rakentaminen (F) 1,0 3,0 1,1 2,7
Kauppa (G) 3,0 2,4 1,7 0,6
Muut palvelut (HIJLMNRS) 3,0 2,8 1,3 1,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,6 0,2 -2,4 5,4
Julkinen sektori (OPQ) 2,2 2,5 0,4 2,9
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 1,8 1,8 -0,4 0,3
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 6,3 6,3 4,7 6,3

Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut selvässä kasvussa

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma kasvaa edelleen muiden päätoimialojen ja koko talouden palkkasummaa selvästi nopeammin. Kasvu on kuitenkin hidastunut myös yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Alan palkkasumma kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 6,3 prosenttia, kun vielä vuosi sitten vastaavalla neljännekselle kasvua oli 7,8 prosenttia.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2013 ja II/2012, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2013 ja II/2012, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2013 toisella neljänneksellä prosentin. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma laski voimakkaimmin tekstiilien valmistuksessa (-6,5 %) sekä huonekalujen valmistuksessa (-5,4 %). Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+17,8 %) sekä maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalveluissa (+15,1 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 2,7 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Palkkasumma kasvoi kaikilla rakennusalan alatoimialoilla. Nopeinta kasvu oli erikoistuneen rakennustoiminnan alalla, jossa palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia. Maltillisinta palkkasumman kehitys oli maa- ja vesirakentamisen toimialalla, missä kasvua kertyi 1,8 prosenttia edellisvuodesta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 0,6 prosenttia vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Kaupan alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten muussa vähittäiskaupassa (+7,5 %) ja elintarvikkeiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (+6,5 %). Sen sijaan kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskaupan palkkasumma laski voimakkaimmin. Toimialan palkkasumma laski vuoden 2013 huhti-kesäkuussa 3,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma lisääntyi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma kasvoi tietopalvelutoiminnassa (+10,2 %). Myös hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle, muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle sekä vesiliikenteen palkkasummat olivat hyvässä kasvussa. Heikoiten palkkasumma kehittyi työllistämistoiminnassa, jossa laskua vuoden takaisesta kertyi 4,8 prosenttia.

Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa palkkasumma kasvoi vuoden 2013 toisella neljänneksellä 5,4 prosenttia vertailuajankohdasta. Koulutuspalveluja tarjoavan yksityisen sektorin palkkojen summan kasvu jäi viimeisen kolmen kuukauden jaksolla maltillisemmaksi (+0,3 %). Julkisen sektorin palkkojen summa kasvoi 2,9 prosenttia tuoreimalla neljänneksellä.

Palkkasumman kasvu seurausta ansiotason ja työllisten määrän kehityksestä

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu hidastui selvästi vuoden 2012 viimeisellä kahdella neljänneksellä ja lähes pysähtyi kokonaan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2013 tammi-maaliskuun hitaampaan kehitykseen vaikuttaa osittain useilla toimialoilla vuosi sitten maksettu 150 euron kertaerä, joka tuolloin kohotti palkkasummaa. Tuoreimalla neljänneksellä palkkasumman kehitys kohentui hieman ja palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 1,9 prosenttia vuoden takaisesta. Työllisten määrä puolestaan kääntyi laskuun vuoden 2012 loka-joulukuussa, ollen tätä ennen kasvussa yhtäjaksoisesti vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä työllisten määrän lasku jatkui, ja työllisten määrä laski 0,7 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajanjaksosta.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvun kehitys jatkui positiivisena vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vaikka sen kasvu onkin hidastunut viimeiset kolme neljännestä. Ennakollisen tiedon perusteella ansiotaso nousi tammin-maaliskuussa 2,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2013, Palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia toisella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/06/ktps_2013_06_2013-08-12_kat_001_fi.html