Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, november

Lönesummaindex 2012, januari

2012
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer