Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2019, marraskuu

Liitetaulukko 1. Palkkasumman vuosimuutos toimialoittain, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % 1) Kumulatiivinen vuosimuutos, % 1) Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 1)
01-03/2011 04-06/2011 07-09/2011 10-12/2011 01-12/2011 12/2011
Koko talous (A-X) 4,9 5,3 5,2 3,8 4,8 3,8
Teollisuus (BCDE) 5,8 4,8 4,3 2,2 4,2 3,5
Rakentaminen (F) 8,0 7,7 9,4 5,7 7,7 7,5
Kauppa (G) 6,0 5,9 5,5 4,5 5,5 4,0
Muut palvelut (HIJLMNRS) 5,9 6,4 5,9 4,5 5,7 3,8
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 5,9 2,9 3,4 3,7 3,9 4,8
Julkinen sektori (OPQ) 1,9 3,8 3,9 2,6 3,1 1,8
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 3,9 4,1 3,7 1,8 3,4 1,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 5,8 6,8 6,6 7,1 6,6 6,3
1) Vuosimuutoksessa verrataan tarkasteltavan ajanjakson arvoja vuodentakaisen vastaavan ajanjakson arvoihin.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2011, Liitetaulukko 1. Palkkasumman vuosimuutos toimialoittain, % (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/12/ktps_2011_12_2012-02-13_tau_001_fi.html