Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, november

Publicerad: 17.9.2007

Lönesumman ökade med 4,9 procent under maj-juli

Under maj-juli var hela ekonomins lönesumma 4,9 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten var lika stor än ett år tidigare.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under maj-juli var 10,4 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade snabbt också inom hälsovårds- och socialtjänster (privata) (7,9 %) samt övriga tjänster (6,5 %). Långsammast var ökningen inom den offentliga sektorn (2,4 %) och inom industrin (4 %).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 5-7/2007 och 5-7/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2007/07/ktps_2007_07_2007-09-17_tie_001_sv.html