Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, november

Publicerad: 13.11.2006

Lönesumman ökade med 3,6 procent under juli-september

Under juli-september 2006 var hela ekonomins lönesumma 3,6 procent större än under tredje kvartalet 2005. Tillväxten avtog från föregående år, då motsvarande förändring var 5,6 procent.

Lönesumman ökade inom alla huvudsakliga näringsgrenar. Tillväxten avtog dock rejält inom industri och byggverksamhet, där lönesummorna under juli-september var 1,1 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade snabbast inom hälsovårds- och socialtjänster (8,3 %), handel (5,3 %) och övriga tjänster (5,1 %).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 07/2006-09/2006 och 07/2005-09/2005, %

Skatteförvaltningens arbetsgivarprestationsmaterial som används i beräkningen av lönesummor har ändrats fr.o.m. uppgifterna för januari 2006. Ändringen beror på att betalningsgrunden för socialskyddsavgift har förnyats. Bl.a. de ersättningar som betalas på grund av att arbetsavtal avslutats och de personalförmåner som erhålls på basis av anställningsförhållande faller bort från lönesummorna. Ändringens inverkan på jämförbarheten av statistikuppgifterna för år 2006 är enligt våra utredningar obetydliga. Ytterligare information om ändringar av socialskyddsavgiften finns på skatteförvaltningens sidor http://www.vero.fi/.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/09/ktps_2006_09_2006-11-13_tie_001_sv.html