Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2019, syyskuu

Palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia vuonna 2005

Vuonna 2005 koko talouden palkkasumma oli 4,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2004. Kasvu pysyi samana kuin vuonna 2004. Palkkasumma kohosi kaikilla päätoimialoilla. Edellisvuotta nopeampaa kasvua oli rakentamisessa, kaupassa, rahoitustoiminnassa ja muissa palveluissa. Sen sijaan kasvu hidastui teollisuudessa, julkisella sektorilla, yksityisessä koulutuksessa sekä yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa.

Palkkasumman vuosimuutos 2004-2005 neljänneksittäin, %

  1.
neljännes
2.
neljännes
3.
neljännes
4.
neljännes
Koko
vuosi 2005
Koko
vuosi 2004
Koko talous 4,0 4,0 5,7 4,2 4,5 4,5
Teollisuus 4,4 1,0 6,0 2,1 3,3 3,6
Rakentaminen 4,3 6,5 10,4 5,5 6,8 5,9
Kauppa 5,0 6,3 5,6 5,8 5,7 5,4
Julkinen sektori 3,1 4,1 4,5 3,6 3,9 4,8
Koulutus * 5,2 5,3 5,2 4,8 5,1 5,3
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut * 7,3 9,0 8,8 8,1 8,3 8,8
Rahoitustoiminta -0,2 3,4 3,5 6,1 3,1 1,6
Muut palvelut 4,6 5,7 6,3 5,8 5,6 4,1

* Ilman julkista sektoria

Palkkasumma kasvoi 4,2 prosenttia vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli joulukuuhun 2005 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 4,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli hitaampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava muutos oli 5,2 prosenttia. Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Nopeinta palkkasumman nousu oli yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, jossa kasvua kertyi loka-joulukuulle 8,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Eniten kasvu kiihtyi edellisvuodesta rahoitustoiminnassa, jossa kasvua kertyi 6,1 prosenttia. Palkkasummat kohosivat ripeästi myös kaupassa (5,8 %) ja muissa palveluissa (5,8 %).

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 10-12/2005 ja 10-12/2004, %

Teollisuudessa palkkasumma oli vuoden 2005 loka-joulukuussa 2,1 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Vuotta aiemmin kasvu oli 4,3 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista eniten palkkasummaa kasvattivat elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus, metallien jalostus ja metallien valmistus, joissa kaikissa kasvua kertyi 13 prosenttia. Hitainta palkkasumman kehitys oli puu- ja paperiteollisuudessa, jossa palkkasumma laski 6 prosenttia.

Rakennusyritysten palkkasumman lisäys oli vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä 5,5 prosenttia. Vuoden 2004 vastaavana ajanjaksona palkkasumma kasvoi 8,6 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi loka-joulukuussa 5,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu pysyi lähes samassa vuodentakaiseen verrattuna, jolloin vastaava muutos oli 5,7 prosenttia. Kaupan alatoimialoista vähittäiskaupassa saavutettiin 6 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Tukkukaupassa lisäystä kertyi 5 ja autokaupassa 7 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi loka-joulukuussa 3,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu kuitenkin hidastui vuotta aiemmasta, jolloin vastaava palkkasumman lisäys oli 5,2 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli loka-joulukuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 vastaavana ajanjaksona. Kasvu kiihtyi edellisvuodesta, jolloin vastaava kasvu oli 5,1 prosenttia. Alatoimialoista eniten kasvua oli kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 9 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 5 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 4 ja kuljetusalalla 2 prosenttia.

Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman kohoaminen jatkui ripeänä kasvun hidastumisesta huolimatta. Vuoden 2005 loka-joulukuussa toimialalle kertyi kasvua 8,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasummaa kertyi 4,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Rahoitusalan palkkasumman kasvu kiihtyi huomattavasti. Toimialan palkkasumma oli vuoden 2005 loka-joulukuussa 6,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi, kun vuotta aikaisemmin rahoitustoiminnan palkkasumman kasvu oli 1,5 prosenttia. Toimialan palkkasumman kehitystä vauhdittivat joulukuussa useassa yrityksessä maksetut tulospalkkiot.

Palkkasumman kasvu 2005 viimeisellä neljänneksellä hieman koko vuotta hitaampaa

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti, erityisesti maaliskuussa maksetut, tulospalkkiot. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkasumma kasvoi 4 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä peräti 5,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdytti syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Viimeisellä neljänneksellä palkkasumma oli 4,2 prosenttia vuoden 2004 vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu on jatkunut myös vuoden 2005 aikana, kiihtyen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ansiotasoindeksin kehitys on pysynyt jo pitkään tasaisena hieman alle 4 prosentin kasvussa.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 13.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2005, Palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2005/12/ktps_2005_12_2006-02-13_kat_001.html