Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, toukokuu

Palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 5,7 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2005 elo-lokakuussa 5,7 prosenttia korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu kiihtyi selvästi edellisvuodesta, jolloin kasvu oli 3,6 prosenttia. Koko talouden palkkasumman kohoamista kiihdyttivät etenkin palveluiden ja kaupan toimialojen palkkasummien ripeä kasvu.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 8/2005-10/2005 ja 8/2004-10/2004, %

Palkkasumman kasvu ripeää kaikilla toimialoilla

Teollisuudessa palkkasumman kasvu oli elo-lokakuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Vuotta aiemmin kasvu oli 2,4 prosenttia. Teollisuuden palkkasummien kohoamista siivittivät useissa yrityksissä syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Teollisuuden alatoimialoista eniten palkkasummaa kasvattivat elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (12,9 %) ja metallien jalostus (8,1 %). Vaisuinta palkkasumman kehitys oli tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistuksessa ja työtaisteluista touko-kesäkuussa kärsineessä puu- ja paperiteollisuudessa, joissa jäätiin lähes nollakasvuun.

Rakennusalan yritysten maksama palkkasumma kohosi elo-lokakuussa 8,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu muodostui talonrakentamisen 8 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 9 prosentin palkkasumman kasvuista. Toimialan kasvu oli selvästi edellisvuotta ripeämpää, jolloin rakentamisen palkkasumma kasvoi 2,2 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli elo-lokakuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin kasvua kertyi 5,6 prosenttia. Kaupan alatoimialoista vähittäiskaupassa saavutettiin 8 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Tukkukaupassa kasvua kertyi 5 ja autokaupassa 7 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma lisääntyi elo-lokakuussa 4 prosenttia vuotta aiemmasta. Nousu hidastui edellisvuodesta, jolloin vastaava kasvu oli 4,5 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma lisääntyi elo-lokakuussa 6,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu kiihtyi edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 3,4 prosenttia. Alatoimialoista nopeinta kasvu oli kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 9 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 7 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 5 ja kuljetusalalla 4 prosenttia.

Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman kohoaminen jatkui ripeänä heinä-syyskuussa, jolloin kasvua kertyi 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasummaa kertyi 4,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Rahoitusalan palkkasumman kasvu kiihtyi huomattavasti edellisvuodesta. Toimialan palkkasumma lisääntyi heinä-syyskuussa 3,6 prosenttia edellisvuodesta, kun vuotta aikaisemmin rahoitustoiminnan palkkasumman kehitys jäi nollakasvuun.

Palkkasumman kasvu kiihtynyt vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2002 alusta lähtien palkkasumman kasvu on pysytellyt 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti, pääasiassa maaliskuussa maksetut, tulospalkkiot. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkasumma kasvoi 4 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä peräti 5,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdyttivät syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu on jatkunut myös vuoden 2005 ensimmäisillä neljänneksillä, vaikkakin kasvuvauhti hidastui kolmannella neljänneksellä. Ansiotasoindeksin kehitys on pysynyt jo pitkään tasaisena.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2005, lokakuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 3. neljännes.


Päivitetty 14.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. lokakuu 2005, Palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 5,7 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2005/10/ktps_2005_10_2005-12-14_kat_001.html