Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2019, syyskuu

Palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 3,8 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2005 kesä-elokuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli hidastunut edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 4,2 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 6/2005-8/2005 ja 6/2004-8/2004, %

Palkkasumman kasvu ripeää teollisuutta lukuun ottamatta

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden 2005 kesä-elokuussa 0,3 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Teollisuuden palkkasummien vaisuun kehitykseen vaikuttivat paperiteollisuuden touko- ja kesäkuun työtaistelut. Puu- ja paperiteollisuudessa palkkasummat laskivat kesä-elokuussa 15 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös elintarviketeollisuudessa palkkasumma laski hieman (-1%). Palkkasumma kasvoi eniten kaivostoiminnassa sekä autojen ja perävaunujen valmistuksessa, kummassakin 6 prosenttia vuotta aiemmasta.

Rakennusyritysten palkkasumma kohosi kesä-elokuussa 6,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu muodostui talonrakentamisen 6,2 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 8,8 prosentin palkkasumman lisäyksistä. Toimialan kasvu oli edellisvuotta ripeämpää, jolloin rakentamisen palkkasumma kasvoi 4,6 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 5,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu pysyi lähes samana vuodentakaiseen verrattuna (5,6 %). Kaupan alatoimialoista autokaupassa saavutettiin 7,3 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Tukkukaupassa kasvua kertyi 5,6 prosenttia ja vähittäiskaupassa 5,3 prosenttia.

Nopeinta palkkasumman kasvu oli edelleen yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, joissa kasvua kertyi 8,5 prosenttia edellisvuodesta, kuten vuotta aiemmin. Yksityisen koulutuksen palkkasumma kohosi 4,9 prosenttia. Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 4,2 prosenttia kesä-elokuussa. Kasvu oli hieman hitaampaa kuin vuotta aikaisemmin, jolloin vastaava kasvu oli 4,6 prosenttia. Rahoitusalan palkkasumman kasvu on kiihtynyt eniten verrattuna edellisvuoteen. Toimialan palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 3,6 prosenttia, kun vastaava kasvu oli vuotta aiemmin 0,1 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 5,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu kiihtyi edellisvuodesta, jolloin vastaava kasvu oli 4,3 prosenttia. Alatoimialoista nopeinta kasvu oli kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 4,5 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 4,4 ja kuljetusalalla 2,2 prosenttia.

Palkkasumman kasvu hidastunut vuoden 2005 toisella neljänneksellä edellisistä neljänneksistä

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti erityisesti maaliskuussa maksetut tulospalkkiot. Vuoden 2005 aikana koko talouden palkkasumman kasvu on hidastunut huolimatta työllisten ja ansiotason myönteisestä kehityksestä. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu on jatkunut myös vuoden 2005 ensimmäisillä neljänneksillä. Paperiteollisuuden työtaistelut eivät vaikuta työllisten määrään, sillä lakossa tai työnseisausten vuoksi tilapäisesti poissa ansiotyöstä olevat lasketaan työllisiksi. Ansiotasoindeksin kehitys on pysynyt jo pitkään tasaisena.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2005, kesäkuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 2. neljännes.


Päivitetty 13.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. elokuu 2005, Palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 3,8 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2005/08/ktps_2005_08_2005-10-13_kat_001.html