Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, huhtikuu

Palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia maalis-toukokuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2005 maalis-toukokuussa 4,8 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli hieman nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava muutos oli 4,5 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 3/2005-5/2005 ja 3/2004-5/2004, %

Palkkasumman kasvu kiihtyi hieman palveluiden ripeän kasvun ansiosta

Palkkasumman kasvua vauhdittavat palvelu- ja rakennusalan yritysten maksamien palkkasummien ripeä kasvu. Etenkin palveluilla on suuri paino koko talouden palkkasummassa (23 prosenttia). Palveluissa palkkasumma kohosi maalis-toukokuussa 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden takainen kasvu oli 3,5 prosenttia. Kasvua kertyi alatoimialoista eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8,7 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumman lisäys oli 4,2 prosenttia. Muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa palkkasumma kasvoi yli 4,4 prosenttia.

Rakennusalalla kasvua kertyi 7,2 prosenttia. Kasvu muodostui talonrakentamisen 7 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 8 prosentin palkkasumman lisäyksistä. Rakentamisen vuoden 2004 maalis-toukokuun kasvu oli 4,5 prosenttia.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden 2005 maalis-toukokuussa 4,2 prosenttia. Kasvu oli lähes samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, jolloin vastaava muutos oli 4,3 prosenttia. Palkkasumma kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla paitsi puu- ja paperiteollisuudessa, jossa laskua oli 2 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden palkkasummaan vaikuttivat toukokuussa alkaneet paperiteollisuuden lakot ja työnseisaukset. Teollisuudessa palkkasumma kohosi eniten metallien jalostuksessa, 10 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumman kasvu pysyi maalis-toukokuussa edellisvuoden tasolla, 5,9 prosentissa. Kaupan alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten autokauppa, 6,2 prosenttia. Tukkukaupan palkkasumassa kasvua kertyi lähes saman verran, 6 prosenttia, ja vähittäiskaupassa 5,6 prosenttia.

Julkisella sektorilla, yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä yksityisessä koulutuksessa palkkasumman kasvu hidastui edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Julkisella sektorilla palkkasumma kohosi maalis-toukokuussa 3,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä yksityisessä koulutuksessa vastaavat muutokset olivat 8,4 ja 5,3 prosenttia. Rahoitustoiminnassa kasvua kertyi 1,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 2,3 prosenttia.

Palkkasumma kasvoi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti erityisesti maaliskuussa maksetut tulospalkkiot. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu jatkui selkeänä myös vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Ansiotaso indeksin kasvu on pysynyt ennallaan vuoden 2004 toisesta neljänneksestä lähtien.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2005, maaliskuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 1. neljännes.


Päivitetty 14.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. toukokuu 2005, Palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia maalis-toukokuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2005/05/ktps_2005_05_2005-07-14_kat_001.html