Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, huhtikuu

Palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 4,4 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli hieman hitaampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava muutos oli 4,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 1/2005-3/2005 ja 1/2004-3/2004, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla toimialoilla rahoitustoimintaa lukuun ottamatta

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 4,7 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli hieman nopeampaa vuoden takaiseen verrattuna, jolloin vastaava muutos oli 4,1 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistuksessa, 8 prosenttia. Palkkasumma aleni kahdella alatoimialalla: kaivostoiminnassa ja louhinnassa 2 prosenttia sekä huonekalujen valmistuksessa, muussa valmistuksessa ja kierrätyksessä prosentin.

Rakennusyritysten palkkasumma kohosi 6,0 prosenttia. Kasvu muodostui talonrakentamisen 5 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 8 prosentin lisäyksestä. Kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 4,4 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 5,7 prosenttia. Kasvu oli nopeampaa vuodentakaiseen verrattuna, jolloin lisäystä oli 4,9 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvoi eniten autokauppa, 7 prosenttia. Tukkukaupassa kasvua kertyi 6 prosenttia ja vähittäiskaupassa 5 prosenttia.

Julkisella sektorilla, yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä yksityisessä koulutuksessa palkkasumman kasvu hidastui edellisvuoteen verrattuna. Julkisella sektorilla palkkasumma kohosi ensimmäisellä neljänneksellä 3,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä yksityisessä koulutuksessa vastaavat muutokset olivat 7,2 ja 4,7 prosenttia. Rahoitustoiminnassa palkkasumma aleni 0,2 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 5,0 prosenttia. Kasvua kertyi alatoimialoista eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumman lisäys oli 5 prosenttia. Kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä kasvu jäi yhteen prosenttiin.

Palkkasumman kasvu lisääntynyt vuoden 2004 loppua kohden

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti erityisesti maaliskuussa maksetut tulospalkkiot. Palkkasumman loppuvuodesta kiihtynyt kasvu näyttäisi johtuvan työllisten määrän lisäyksestä. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu jatkui selkeänä myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2004, joulukuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2004, 4. neljännes.

 

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine (09) 1734 3446, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 16.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2005, Palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 4,4 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2005/03/ktps_2005_03_2005-05-16_kat_001.html