Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2018, september

Konjunkturindikator för produktionen 2017, juni

2017
juni
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik