Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2018, september

Konjunkturindikator för produktionen 2013, september

2013
september
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik