Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2018, augusti

Konjunkturindikator för produktionen 2009, maj

2009
maj
Offentliggöranden