Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, heinäkuu

Julkaistu: 16.3.2007

Kokonaistuotanto laski tammikuussa

Kokonaistuotannon määrä laski 1,3 prosenttia tammikuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 2,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 tammikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,1 prosenttia vuoden 2007 tammikuussa edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Vuoden 2007 tammikuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 1,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski alkuperäisten sarjojen mukaan 1,4 prosenttia vuoden 2006 tammikuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät laskivat 3 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laski 4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski prosentin vuoden 2006 tammikuusta. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat prosentin ja energiahuolto 2 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 6 prosenttia. Autokauppa kasvoi 5 prosenttia, tukkukauppa 7 ja vähittäiskauppa 6 prosenttia.

Rakentaminen lisääntyi 7 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 2 prosenttia ja liikenne 3 prosenttia. Alkutuotanto kasvoi 19 prosenttia hakkuiden lisääntyessä 30 prosenttia vuoden 2006 tammikuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 16.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. tammikuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/01/ktkk_2007_01_2007-03-16_tie_001.html