Finlands officiella statistik

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,1 procent under januari - mars 2020
22.5.2020
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 2,1 procent större under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna ökade med 1,1 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 6,2 miljarder euro och statsandelar till 2,5 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 2,5 procent medan verksamhetsintäkterna minskade med 0,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Nästa offentliggörande:
21.8.2020

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html