Finlands officiella statistik

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kommunerna i Fasta Finland uppskattar att årsbidraget försvagats år 2018
13.2.2019
Enligt bokslutsprognoserna från kommunerna i Fasta Finland försvagades deras sammanräknade årsbidrag med 1,2 miljarder euro år 2018, dvs. med över en tredjedel jämfört med föregående års bokslut. Kommunernas lånestock ökade med 3,8 procent till 16,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2018 samlades in från alla 295 kommuner och 134 samkommuner i Fasta Finland.

Nästa offentliggörande:
24.5.2019

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html