Publicerad: 1.7.2019

År 2018 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 2,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 2 649 konkursansökningar år 2018. Detta var 61 ansökningar fler än år 2017. Av 2018 års ansökningar slutade 468 i fastställande av utdelningsförteckning. I övriga fall avbröts konkursbehandlingen i olika skeden av konkursförfarandet.

De vanligaste orsakerna till att konkursförfarandet avbröts var konkursboens medellöshet, vilket var orsaken i 1 158 fall, och återkallande av ansökan, vilket var orsaken i 564 fall. År 2018 var antalet fall där konkursförfarandet avbröts på grund av medellösa konkursbon 29 (2,6 procent) fler än året innan. Återkallande av ansökan innebär i praktiken att de borgenärer som deltagit i förfarandet har fått en betalning för sina fordringar eller en säkerhet som de godkänt. År 2018 var antalet återkallelser av ansökan 89 stycken (18,7 procent) fler än året innan.


Källa: Slutbehandlade konkursansökningar, 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 1.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2018/konk_2018_2019-07-01_tie_001_sv.html