Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, december

Publicerad: 15.8.2011

Antalet konkurser ökade med 6 procent under januari–juni 2011

Under januari–juni anhängiggjordes 1 591 konkurser, vilket är 6 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 7 153, vilket åter är 605 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–juni 1986–2011

Anhängiggjorda konkurser under januari–juni 1986–2011

Jämfört med året innan ökade antalet konkurser under januari–juni inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning samt jord- och skogsbruk samt fiske. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–juni 313 konkurser, vilket är 58 fler än året innan. Inom byggverksamhet anhängiggjordes 421 konkurser, vilket är 44 fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–juni 2011 och 2010

  Konkurser januari-juni 2011 Antalet anställda, januari-juni 2011 Konkurser januari-juni 2010 Antalet anställda, januari-juni 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 28 55 28 88
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 143 1 061 164 1 514
Byggverksamhet 421 2 142 377 1 718
Handel 313 1 140 255 734
Transport och magasinering 159 833 138 695
Hotell- och restaurangverksamhet 119 461 108 521
Övriga tjänster 379 1 432 360 2 417
Näringsgrenen okänd 29 29 71 71
Konkurser / anställda totalt 1 591 7 153 1 501 7 758

Källa: Konkurser 2011, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/06/konk_2011_06_2011-08-15_tie_001_sv.html