Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 2.4.2012

Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita

Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 393 511 siviiliasiaa, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui erityisesti riita-asioiden määrän lisääntymisestä. Riita-asioita oli 347 997, yli kymmenen prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita ratkaistiin 45 514, mikä on pari prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut.

Käräjäoikeuksien riita-asiat 2000–2011

Käräjäoikeuksien riita-asiat 2000–2011

Enemmistö ratkaistuista riita-asioista, (67 %), oli velka- tai saamissuhdetta koskevia juttuja. Kaikkiaan velka- tai saamissuhdejuttuja oli 232 783, mikä on liki 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 2000-luvun puolivälin jälkeen alkanut velka- ja saamissuhdeasioiden määrän voimakas kasvu hiipui vuonna 2010, mutta jatkui jälleen vuonna 2011. Velka- ja saamissuhdeasioita ovat esimerkiksi kulutusluottoja ja luottokorttisaatavia koskevat asiat. Velka- ja saamissuhdeasioiden lisäksi eniten riita-asioita puitiin asiaryhmissä palvelussopimukset, toimeksianto ja työntulossopimukset (13,7 %), irtain omaisuus (9,7 %) sekä huoneenvuokra-asiat (7,0 %).

Ratkaisut pääosin kirjallisella valmistelulla

Loppuun käsitellyistä riita-asioista 99 prosenttia, 344 600 asiaa, ratkaistiin jo asian valmisteluvaiheessa. Valmistelun kirjallisessa käsittelyssä ratkaistiin 342 131 asiaa ja suullisessa valmistelussa 2 469 asiaa. Käräjäoikeuksien pääkäsittelyyn riita-asioista eteni vain yksi prosentti loppuun käsitellyistä asioista.

Loppuun käsiteltyjen riita- ja hakemusasioiden määrät ja keskimääräiset käsittelyajat ratkaisuvaiheittain 2010 ja 2011

Asiat/Ratkaisuvaiheet 2011 2010
Loppuun käsitellyt asiat yhteensä Käsittelyaika keskimäärin, kk Loppuun käsitellyt asiat yhteensä Käsittelyaika keskimäärin, kk
Riita-asiat Ratkaisuvaiheet yhteensä 347 997 2,5 316 126 2,7
Kirjallinen valmistelu 342 131 2,4 310 491 2,5
Suullinen valmistelu 2 469 9,4 2 266 9,4
Pääkäsittely 3 397 10,8 3 369 10,9
Hakemusasiat Ratkaisuvaiheet yhteensä 45 514 5,3 44 532 5,3
Kirjallinen valmistelu 42 910 5,2 41 865 5,2
Suullinen valmistelu 1 226 6,9 1 198 6,5
Pääkäsittely 1 378 8,0 1 469 7,8

Vuonna 2011 riita-asioiden käsittelyajat lyhenivät tai pysyivät edellisen vuoden tasolla kaikissa käsittelyn ratkaisuvaiheissa. Riita-asioista ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa 56 prosenttia ja alle puolessa vuodessa 93 prosenttia. Riita-asioiden kirjallisessa valmistelussa käsittelyyn kului keskimäärin 2,4 kuukautta ja pääkäsittelyyn edenneissä jutuissa keskimäärin 10,8 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa loppuun käsitellyissä riita-asioissa oli 2,5 kuukautta. Hakemusasioiden keskimääräinen käsittelyaika pysyi edellisen vuoden tasolla, 5,3 kuukaudessa.

Käsittelyajat vaihtelevat käräjäoikeuksissa suuresti riippuen asian sisällöstä ja käsittelyn ratkaisuvaiheesta. Riita-asioista erityisesti huoneenvuokra-asioiden, velka- ja saamissuhdeasioiden sekä irtainta omaisuutta koskevien asioiden käsittelyaika oli keskimääräistä käsittelyaikaa lyhyempi. Pisimpään kestivät pääkäsittelyyn edenneet aineettoman oikeuden, vakuutussopimusten sekä yhteisöjen ja säätiöiden asiat. Hakemusasioiden käsittelyajat ovat keskimäärin riita-asioiden käsittelyaikoja pidempiä. Lyhyimmät käsittelyajat hakemusasioissa olivat holhousasioiden sekä perintö- ja testamenttioikeuden asioissa, pisimmät pääkäsittelyyn asti edenneissä avioliitto-oikeuden asioissa.

Vuonna 2011 loppuun käsittelemistään riita-asioista käräjäoikeudet hyväksyivät kanteen, eli ratkaisivat jutun kantajan vaatimusten mukaisesti, 83 prosentissa tapauksista. Hyväksytyistä kanteista 97 prosenttia oli yksipuolisia tuomioita eli tuomioistuimen ratkaisuja poissa ollutta asianosaista vastaan.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1182. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/koikrs/2011/koikrs_2011_2012-04-02_tie_001_fi.html

Jaa