Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 31.3.2011

Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä riita-asioita

Vuonna 2010 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 360 658 siviiliasiaa, mikä on liki kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui riita-asioiden määrän lisääntymisestä. Riita-asioita oli 316 126, lähes neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita ratkaistiin 44 532, mikä on pari prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut.

Käräjäoikeuksien riita-asiat 2000–2010

Käräjäoikeuksien riita-asiat 2000–2010

Edellisten vuosien tapaan enemmistö ratkaistuista riita-asioista, (67 %), oli velka- tai saamissuhdetta koskevia juttuja. Kaikkiaan velka- tai saamissuhdejuttuja oli 211 983, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 2000-luvun puolivälin jälkeen alkanut velka- ja saamissuhdeasioiden määrän voimakas kasvu näyttää hidastuneen vuonna 2010. Velka- ja saamissuhdeasioita ovat esimerkiksi kulutusluottoja ja luottokorttisaatavia koskevat asiat. Velka- ja saamissuhdeasioiden lisäksi eniten riita-asioita puitiin asiaryhmissä palvelussopimukset, toimeksianto ja työntulossopimukset (13,4 %), irtain omaisuus (8,8 %) sekä huoneenvuokra-asiat (7,8 %).

Loppuun käsitellyistä riita-asioista 99 prosenttia, 312 757 asiaa, ratkaistiin jo asian valmisteluvaiheessa. Valmistelun kirjallisessa käsittelyssä ratkaistiin 310 491 asiaa ja suullisessa valmistelussa 2 266 asiaa. Käräjäoikeuksien pääkäsittelyyn riita-asioista eteni vain yksi prosentti loppuun käsitellyistä asioista.

Loppuun käsiteltyjen riita- ja hakemusasioiden määrät ja keskimääräiset käsittelyajat ratkaisuvaiheittain 2009 ja 2010

Asiat/Ratkaisuvaiheet 2010 2009
Loppuun käsitellyt asiat yhteensä Käsittelyaika keskimäärin, kk Loppuun käsitellyt asiat yhteensä Käsittelyaika keskimäärin, kk
Riita-asiat Ratkaisuvaiheet yhteensä 316 126 2.7 304 928 2.3
Kirjallinen valmistelu 310 491 2.5 299 263 2.2
Suullinen valmistelu 2 266 9.4 2 224 9.1
Pääkäsittely 3 369 10.9 3 441 10.7
Hakemusasiat Ratkaisuvaiheet yhteensä 44 532 5.3 45 613 5.0
Kirjallinen valmistelu 41 865 5.2 42 576 4.9
Suullinen valmistelu 1 198 6.5 1 590 5.0
Pääkäsittely 1 469 7.8 1 447 7.1

Vuonna 2010 juttujen käsittelyajat pidentyivät kaikissa riita- ja hakemusasioiden ratkaisuvaiheissa verrattuna edelliseen vuoteen. Riita-asioista ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa 53 prosenttia ja alle puolessa vuodessa 92 prosenttia. Yli puoli vuotta kestäneiden riita-asioiden määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Riita-asioiden kirjallisessa valmistelussa käsittelyyn kului keskimäärin 2,5 kuukautta ja pääkäsittelyyn edenneissä jutuissa keskimäärin 10,9 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa loppuun käsitellyissä riita-asioissa pidentyi 2,3 kuukaudesta 2,7 kuukauteen. Hakemusasioiden keskimääräinen käsittelyaika pidentyi 5 kuukaudesta 5,3 kuukauteen.

Vuonna 2010 loppuun käsittelemistään riita-asioista käräjäoikeudet hyväksyivät kanteen, eli ratkaisivat jutun kantajan vaatimusten mukaisesti, 82 prosentissa tapauksista. Hyväksytyistä kanteista 97 prosenttia oli yksipuolisia tuomioita eli tuomioistuimen ratkaisuja poissa ollutta asianosaista vastaan.

Käräjäoikeuksien toimialueet eli tuomiopiirit muuttuivat 1.1.2010. Tuolloin toimintansa aloitti 27 käräjäoikeutta aiemman 51 sijaan. Osa käräjäoikeuksista säilyi ennallaan, mutta suurimmassa osassa sekä nimi että toimialue muuttuivat. Uudet toimialueet noudattavat pääasiassa maakuntarajoja.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (265,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1182. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/koikrs/2010/koikrs_2010_2011-03-31_tie_001_fi.html

Jaa