Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, oktober

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, september 2019, (TOL 2008)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1)
09/2019 09/2019 01-09/2019
47 Detaljhandel Omsättning 106,6 3,4 2,6
Försäljningsvolym 106,7 2,8 2,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 104,5 3,0 1,9
Försäljningsvolym 99,7 1,5 0,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2019, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, september 2019, (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/09/klv_2019_09_2019-10-24_tau_001_sv.html