Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2016-03-14)
G Koko kauppa 08/2015 -5,1 -4,3 0,8
09/2015 -4,2 -4,5 -0,3
10/2015 -6,5 -5,6 0,9
11/2015 0,4 2,5 2,1
12/2015 -0,2 0,8 1,0
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 08/2015 3,6 2,2 -1,4
09/2015 3,5 2,8 -0,7
10/2015 0,7 1,0 0,3
11/2015 10,6 12,5 1,9
12/2015 8,2 9,0 0,8
46 Tukkukauppa 08/2015 -8,5 -6,9 1,6
09/2015 -7,3 -7,3 0,0
10/2015 -10,3 -8,8 1,5
11/2015 -2,3 0,5 2,8
12/2015 -2,8 -1,6 1,2
47 Vähittäiskauppa 08/2015 -2,4 -2,2 0,2
09/2015 -1,7 -2,0 -0,3
10/2015 -2,6 -2,3 0,3
11/2015 1,2 2,2 1,0
12/2015 1,6 2,1 0,5
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 08/2015 -3,0 -2,3 0,7
09/2015 -1,6 -1,9 -0,3
10/2015 -2,4 -2,4 0,0
11/2015 -0,1 -0,2 -0,1
12/2015 0,2 0,6 0,4
Tavaratalokauppa (4719) 08/2015 -6,1 -6,1 0,0
09/2015 -0,6 -1,4 -0,8
10/2015 -2,8 -3,0 -0,2
11/2015 1,8 1,9 0,1
12/2015 1,2 0,8 -0,4
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Kauppa yhteensä (G) 2012 -0,7 0,9
2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,7
Autokauppa (45) 2012 0,6 2,3
2013 -0,5 0,9
2014 -0,5 1,2
Tukkukauppa (46) 2012 -0,8 1,1
2013 -0,1 0,7
2014 0,1 0,8
Vähittäiskauppa (47) 2012 -0,7 0,9
2013 -0,5 0,8
2014 -0,3 0,7
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2012 -0,5 0,7
2013 0,1 0,5
2014 -0,2 0,6
Tavaratalokauppa (4719) 2012 0,1 0,4
2013 -0,1 0,4
2014 -0,1 0,5
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.03.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. tammikuu 2016, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2016/01/klv_2016_01_2016-03-14_rev_001_fi.html