Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, maj

Omsättning inom handeln 2013, juni

2013
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik