Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, juli

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/10-02/11 03-05/2011 06-08/2011 09-11/2011 01-11/2011 11/2011
Handeln totalt (G) 10,9 11,3 7,3 7,5 8,9 7,6
Bilhandel (45) 29,8 23,7 7,4 14,0 17,4 22,9
Partihandel (46) 10,7 11,2 8,2 7,2 8,8 5,7
Detaljhandel (47) 4,9 5,9 5,3 5,4 5,5 5,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 6,3 6,8 6,8 7,2 6,8 7,0
Varuhushandel (4719) 3) 0,7 2,8 3,3 1,6 2,4 0,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 34,7 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 17,3 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö (09) 1734 2951, Tiina Talvio (09) 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2011, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/11/klv_2011_11_2012-01-13_tau_001_sv.html