Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Publicerad: 11.8.2011

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 6,7 procent i juni

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,7 procent i juni jämfört med juni 2010. Också försäljningsvolymen ökade med 3,8 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 8,1 procent men inom bilhandeln försäljingen sjönk med 1,4 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 6,5 procent i juni.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Under januari–juni ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,2 procent och inom partihandeln med 10,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 20,8 procent. Under januari–juni var försäljningen inom hela handeln 10,5 procent större än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/06/klv_2011_06_2011-08-11_tie_002_sv.html