Finlands officiella statistik

Handelsflottan

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I juni 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan
20.7.2020
Till Finlands handelsflotta hörde i juni 2020 totalt 1 238 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 680 fartyg och till småfartygen 285 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 273 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i juni 2020 totalt 115 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 872 322, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 738 941. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 575 070.

Nästa offentliggörande:
20.8.2020

Beskrivning: Statistiken över handelsflottan omfattar uppgifter om antalet fartyg, fartygens brutto- och nettodräktighet samt dödvikt, som finns införda i trafik- och transportregistret och fartygsregistret. Statistiken innehåller också uppgifter om fartygen i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: handelsflotta, den egentliga handelsflottan, förteckningen över handelsfartyg, fartygsregister, fartyg, passagerarfartyg, bulkfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg, roro-lastfartyg, specialfartyg, pråm, bruttodräktighet, nettodräktighet, dödvikt.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/index_sv.html