Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2017 ja 2018

Koulutussektorit Opiskelijat 2017 Opiskelijat 2018 1) Muutos (%)
Yhteensä 1 286 097 1 292 116 0
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 556 742 560 503 1
Aikuisten perus- ja lisäopetus 4 160 2) 5 013 21
Lukiokoulutus 103 753 104 000 0
Ammatillinen koulutus 326 952 327 200 0
Ammattikorkeakoulutus 141 228 142 000 1
Yliopistokoulutus 153 262 153 400 0
1) Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.
2) Luku on tarkentunut.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2018, Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2017 ja 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2018/kjarj_2018_2019-02-12_tau_005_fi.html