Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2018

  Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
Oppilaitostyyppi                
11 Peruskoulut 2 234 -44 6 -15 -32 -4 1 541 200
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 70 -3 - -1 -2 - - 4 200
15 Lukiot 336 -4 - -2 -2 - - 109 900
19 Perus- ja lukioasteen koulut 42 1 1 - - - - 28 400
21 Ammatilliset oppilaitokset 84 -15 1 - -16 - - 189 100
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 5 -1 - - -1 - - 5 000
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 20 -3 - -3 - - - 25 500
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 14 -6 - -1 -5 - - 18 100
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - - - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 25 - - - - - - 145 500
42 Yliopistot 14 - - - - - - 158 200
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 1 000
61 Musiikkioppilaitokset 84 - - - - - - 62 800
62 Liikunnan koulutuskeskukset 13 -1 - - -1 - - 18 000
63 Kansanopistot 72 -1 - - -1 - - 18 600
64 Kansalaisopistot 178 -3 - - -3 - - 465 400
65 Opintokeskukset 12 - - - - - - 28 000
66 Kesäyliopistot 19 -1 - - -1 - - 24 900
99 Muut oppilaitokset 6 -1 - -1 - - - 500
Yhteensä 3 236 -82 8 -23 -64 -4 1 1 844 600
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2018 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.
2) Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2018, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2018/kjarj_2018_2019-02-12_tau_001_fi.html