Publicerad: 13.2.2018

Antalet verksamma grundskolor 2 300, andelen enhetsskolor ökar

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 728 aktiva utbildningsanordnare och 3 315 läroanstalter med totalt 1,85 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2017. Antalet verksamma grundskolor uppgick till 2 276, varav 19 procent var enhetsskolor som omfattar årskurserna 1–9. Andelen enhetsskolor av grundskolorna har ökat med 10 procentenheter på tio år.


Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2017/kjarj_2017_2018-02-13_tie_001_sv.html