Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2017

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 276 -63 9 -22 -47 -3 - 539 600
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 73 -2 1 - -3 - - 4 400
15 Lukiot 340 -2 - - -2 - - 109 500
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 - - - - - - 28 100
21 Ammatilliset oppilaitokset 96 -3 2 - -5 - - 179 100
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - - - - - - 5 100
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 26 -1 - - -1 - - 30 500
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 20 -3 - - -3 - - 27 600
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 200
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - - - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 25 -1 1 - -2 - - 144 900
42 Yliopistot 14 - - - - - - 157 800
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 1 000
61 Musiikkioppilaitokset 84 -1 - - -1 - - 64 100
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - - - 9 000
63 Kansanopistot 73 -1 - - -1 - - 18 100
64 Kansalaisopistot 181 -3 - - -3 - - 464 400
65 Opintokeskukset 12 - - - - - - 30 700
66 Kesäyliopistot 20 - - - - - - 31 600
99 Muut oppilaitokset 6 - - - - - - 400
Yhteensä 3 315 -80 13 -22 -68 -3 - 1 846 100
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2017 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten tutkintoon johtavan ja tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta. Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.
2) Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2017, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2017/kjarj_2017_2018-02-13_tau_001_fi.html