Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2016

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 339 -58 9 -44 -18 -5 - 532 700
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 75 -10 - -5 -5 - - 4 400
15 Lukiot 342 -8 2 -4 -6 - - 112 200
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 - - - - - - 27 800
21 Ammatilliset oppilaitokset 99 -3 - - -3 - - 164 500
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - - - - - - 5 100
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 27 -2 - -2 - - - 29 900
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 23 -3 - -1 -2 - - 30 200
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - - - - - -  
41 Ammattikorkeakoulut 26 - - - - - - 144 400
42 Yliopistot 14 - - - - - - 158 700
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 900
61 Musiikkioppilaitokset 86 - - - - - - 65 200
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - - - 5 700
63 Kansanopistot 74 -2 - - -2 - - 18 500
64 Kansalaisopistot 183 -2 - - -2 - - 482 400
65 Opintokeskukset 12 - - - - - - 34 900
66 Kesäyliopistot 20 - - - - - - 28 100
99 Muut oppilaitokset 6 - - - - - - 500
Yhteensä 3 395 -88 11 -56 -38 -5 - 1 846 400
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2016 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.
2) Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2016, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2016/kjarj_2016_2017-02-14_tau_001_fi.html