Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2015

Läroanstaltstyp Läroanstalter Totalt förändring Nya Nedlades Sammanslogs Ej verksamma Åter verksamma Studerande 1)
11 Grundskolor 2 397 -102 5 -72 -36 -1 2 526 800
12 Specialskolor på grundskolenivå 85 -14 1 -7 -8 - - 4 700
15 Gymnasier 350 -16 1 -7 -10 - - 113 100
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 41 - - - - - - 27 800
21 Yrkesläroanstalter 102 -3 1 -1 -3 - - 169 700
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - - - - - - 5 300
23 Särskilda yrkesläroanstalter 29 -3 - -1 -2 - - 34 200
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 26 - - - - - - 37 000
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - - - - - - 200
29 Militära yrkesläroanstalter 6 -6 - -2 -4 - - ..
41 Yrkeshögskolor 26 - - - - - - 143 600
42 Universitet 14 - - - - - - 160 700
43 Militära högskolor 1 - - - - - - 900
61 Musikläroanstalter 86 -1 - -1 - - - 64 000
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - - - - - - 5 200
63 Folkhögskolor 76 -1 - - -1 - - 17 400
64 Medborgarinstitut 185 0 1 - -1 - - 495 000
65 Studiecentraler 12 1 1 - - - - 33 100
66 Sommaruniversitet 20 - - - - - - 28 800
99 Övriga läroanstalter 6 - - - - - - 500
Totalt 3 483 -145 10 -91 -65 -1 2 1 868 000
1) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2015 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2015, Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2015/kjarj_2015_2016-02-11_tau_001_sv.html