Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2013 ja 2014

Koulutussektorit Opiskelijat 2013 Opiskelijat 2014 1) Muutos (%)
Yhteensä 1 268 846 1 266 080 0
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 540 477 542 932 0
Aikuisten perus- ja lisäopetus 2 440 2 112 -13
Lukiokoulutus 105 898 104 485 -1
Ammatillinen koulutus 313 972 314 100 0
Ammattikorkeakoulutus 138 880 138 682 0
Yliopistokoulutus 167 179 163 769 -2
1) Lukiokoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2014, Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2013 ja 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2014/kjarj_2014_2015-02-12_tau_005_fi.html