Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2014

Läroanstaltstyp Läroanstalter Totalt förändring Nya Nedlades Sammanslogs Ej verksamma Åter verksamma Studerande 1)
11 Grundskolor 2 498 -78 3 -43 -28 -11 1 522 700
12 Specialskolor på grundskolenivå 99 -6 - -1 -5 - - 5 200
15 Gymnasier 366 -7 - -3 -4 - - 113 800
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 2) 42 - - - - - - 28 000
21 Yrkesläroanstalter 105 -15 2 -1 -16 - - 173 400
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - - - - - - 5 000
23 Särskilda yrkesläroanstalter 33 -1 - -1 - - - 27 800
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 25 - - - - - - 37 100
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - - - - - - 300
29 Militära yrkesläroanstalter 12 -1 - - -1 - - ..
41 Yrkeshögskolor 26 -1 1 - -2 - - 143 200
42 Universitet 14 - - - - - - 162 900
43 Militära högskolor 1 - - - - - - 900
61 Musikläroanstalter 87 - - - - - - 65 100
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - - - - - - 5 600
63 Folkhögskolor 77 -1 - - -1 - - 16 200
64 Medborgarinstitut 185 -2 1 - -3 - - 521 400
65 Studiecentraler 11 1 1 - - - - 30 500
66 Sommaruniversitet 20 - - - - - - 32 900
99 Övriga läroanstalter 6 -1 - - - -1 - 500
Totalt 3 628 -112 8 -49 -60 -12 1 1 892 500
1) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2014 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.
2) En läroanstalt bytt från läroanstaltstyp 15 till läronsaltaltstyp 19.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2014, Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2014/kjarj_2014_2015-02-12_tau_001_sv.html