Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2014

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 498 -78 3 -43 -28 -11 1 522 700
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 99 -6 - -1 -5 - - 5 200
15 Lukiot 366 -7 - -3 -4 - - 113 800
19 Perus- ja lukioasteen koulut 2) 42 - - - - - - 28 000
21 Ammatilliset oppilaitokset 105 -15 2 -1 -16 - - 173 400
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - - - - - - 5 000
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 33 -1 - -1 - - - 27 800
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 25 - - - - - - 37 100
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 12 -1 - - -1 - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 26 -1 1 - -2 - - 143 200
42 Yliopistot 14 - - - - - - 162 900
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 900
61 Musiikkioppilaitokset 87 - - - - - - 65 100
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - - - 5 600
63 Kansanopistot 77 -1 - - -1 - - 16 200
64 Kansalaisopistot 185 -2 1 - -3 - - 521 400
65 Opintokeskukset 11 1 1 - - - - 30 500
66 Kesäyliopistot 20 - - - - - - 32 900
99 Muut oppilaitokset 6 -1 - - - -1 - 500
Yhteensä 3 628 -112 8 -49 -60 -12 1 1 892 500
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2014 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.
2) Yhden oppilaitoksen oppilaitostyyppi muuttui oppilaitostyypistä 15 oppilaitostyypiksi 19

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2014, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2014/kjarj_2014_2015-02-12_tau_001_fi.html