Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2012 ja 2013

Koulutussektorit Opiskelijat 2012 Opiskelijat 2013 1) Muutos (%)
Yhteensä 1 234 834 1 228 800 0
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 539 545 540 477 0
Aikuisten perus- ja lisäopetus 2 530 2 440 -4
Lukiokoulutus 107 412 106 775 -1
Ammatillinen koulutus 276 471 273 900 -1
Ammattikorkeakoulutus 139 876 138 880 -1
Yliopistokoulutus 169 000 166 328 -2
1) Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 13.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2013, Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2012 ja 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2013/kjarj_2013_2014-02-13_tau_005_fi.html