Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2013

Läroanstaltstyp Läroanstalter Totalt förändring Nya Nedlades Sammanslogs Ej verksamma Åter verksamma Studerande 1)
11 Grundskolor 2 576 -67 3 -37 -30 -3 - 520 800
12 Specialskolor på grundskolenivå 105 -6 1 -3 -4 - - 5 500
15 Gymnasier 374 -7 1 -2 -6 - - 115 400
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 41 - - - - - - 27 400
21 Yrkesläroanstalter 120 -4 2 -3 -3 - - 173 200
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - - - - - - 5 000
23 Särskilda yrkesläroanstalter 34 - - - - - - 12 900
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 25 -1 1 - -2 - - 36 500
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - - - - - - 300
29 Militära yrkesläroanstalter 13 - - - - - - ..
41 Yrkeshögskolor 27 - - - - - - 144 800
42 Universitet 14 -2 1 - -3 - - 166 300
43 Militära högskolor 1 - - - - - - 900
61 Musikläroanstalter 87 -1 - - -1 - - 64 500
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - - - - - - 5 100
63 Folkhögskolor 78 -2 - - -2 - - 22 000
64 Medborgarinstitut 187 -8 - - -8 - - 540 600
65 Studiecentraler 10 - - - - - - 29 900
66 Sommaruniversitet 20 - - - - - - 35 200
99 Övriga läroanstalter 7 - - - - - - 500
Totalt 3 740 -98 9 -45 -59 -3 - 1 906 800
1) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2013 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2013, Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2013/kjarj_2013_2014-02-13_tau_001_sv.html