Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2013

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 576 -67 3 -37 -30 -3 - 520 800
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 105 -6 1 -3 -4 - - 5 500
15 Lukiot 374 -7 1 -2 -6 - - 115 400
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 - - - - - - 27 400
21 Ammatilliset oppilaitokset 120 -4 2 -3 -3 - - 173 200
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - - - - - - 5 000
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 34 - - - - - - 12 900
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 25 -1 1 - -2 - - 36 500
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 13 - - - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 27 - - - - - - 144 800
42 Yliopistot 14 -2 1 - -3 - - 166 300
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 900
61 Musiikkioppilaitokset 87 -1 - - -1 - - 64 500
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - - - 5 100
63 Kansanopistot 78 -2 - - -2 - - 22 000
64 Kansalaisopistot 187 -8 - - -8 - - 540 600
65 Opintokeskukset 10 - - - - - - 29 900
66 Kesäyliopistot 20 - - - - - - 35 200
99 Muut oppilaitokset 7 - - - - - - 500
Yhteensä 3 740 -98 9 -45 -59 -3 - 1 906 800
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2013 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 13.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2013, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2013/kjarj_2013_2014-02-13_tau_001_fi.html