Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2011

Läroanstaltstyp Läroanstalter Totalt förändring Nya Nedlades Sammanslogs Ej verksamma Åter verksamma Studerande 1)
11 Grundskolor 2 719 -66 16 -54 -27 -2 1 522 400
12 Specialskolor på grundskolenivå 118 -11 3 -12 -2 - - 6 200
15 Gymnasier 388 -6 - -3 -3 - - 118 500
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 39 - - - - - - 25 400
21 Yrkesläroanstalter 129 -3 3 -1 -5 - - 179 700
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - - - - - - 5 200
23 Särskilda yrkesläroanstalter 34 - - - - - - 20 500
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 26 1 1 - - - - 42 600
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - - - - - - 300
29 Militära yrkesläroanstalter 13 -1 - - -1 - - ..
41 Yrkeshögskolor 27 - - - - - - 148 600
42 Universitet 16 - - - - - - 168 300
43 Militära högskolor 1 - - - - - - 700
61 Musikläroanstalter 88 - - - - - - 66 700
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - - - - - - 5 300
63 Folkhögskolor 82 0 1 - -1 - - 20 300
64 Medborgarinstitut 196 -3 - -1 -2 - - 533 300
65 Studiecentraler 10 - - - - - - 39 600
66 Sommaruniversitet 20 - - - - - - 37 200
99 Övriga läroanstalter 7 - - - - - - 600
Totalt 3 934 -89 24 -71 -41 -2 1 1 941 400
1) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2011 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2011, Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2011/kjarj_2011_2012-02-16_tau_001_sv.html