Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2011

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 719 -66 16 -54 -27 -2 1 522 400
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 118 -11 3 -12 -2 - - 6 200
15 Lukiot 388 -6 - -3 -3 - - 118 500
19 Perus- ja lukioasteen koulut 39 - - - - - - 25 400
21 Ammatilliset oppilaitokset 129 -3 3 -1 -5 - - 179 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - - - - - - 5 200
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 34 - - - - - - 20 500
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 26 1 1 - - - - 42 600
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 13 -1 - - -1 - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 27 - - - - - - 148 600
42 Yliopistot 16 - - - - - - 168 300
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 700
61 Musiikkioppilaitokset 88 - - - - - - 66 700
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - - - 5 300
63 Kansanopistot 82 0 1 - -1 - - 20 300
64 Kansalaisopistot 196 -3 - -1 -2 - - 533 300
65 Opintokeskukset 10 - - - - - - 39 600
66 Kesäyliopistot 20 - - - - - - 37 200
99 Muut oppilaitokset 7 - - - - - - 600
Yhteensä 3 934 -89 24 -71 -41 -2 1 1 941 400
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2011 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2011, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2011/kjarj_2011_2012-02-16_tau_001_fi.html