Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2010 jämfört med året innan

Läroanstaltstyp Läroanstalter Förändring totalt Nya Nedlagda Sammanslagna Studerande 1)
11 Grundskolor 2 785 -104 8 -88 -24 524 200
12 Specialskolor på grundskolenivå 129 -9 2 -4 -7 6 800
15 Gymnasier 395 -3 1 - -4 120 100
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 38 - - - - 25 000
21 Yrkesläroanstalter 132 -5 1 - -6 182 800
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - - - - 5 300
23 Särskilda yrkesläroanstalter 34 -1 - - -1 22 900
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 25 -2 2 -1 -3 43 100
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - - - - 300
29 Militära yrkesläroanstalter 14 - - - - ..
41 Yrkeshögskolor 27 -1 - - -1 148 000
42 Universitet 16 -4 3 - -7 168 700
43 Militära högskolor 1 - - - - 700
61 Musikläroanstalter 88 -1 - - -1 66 600
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - - - - 1 700
63 Folkhögskolor 82 -1 - -1 - 16 400
64 Medborgarinstitut 199 -6 - - -6 540 500
65 Studiecentraler 10 -1 - - -1 47 300
66 Sommaruniversitet 20 - - - - 36 700
99 Övriga läroanstalter 7 - - - - 500
Totalt 4 023 -138 17 -94 -61 1 957 600
1) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2010 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.

Källa: Utbildningsstatistik 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Huusko (09) 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2010, Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2010 jämfört med året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2010/kjarj_2010_2011-02-17_tau_001_sv.html