Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2010

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 785 -104 8 -88 -24 524 200
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 129 -9 2 -4 -7 6 800
15 Lukiot 395 -3 1 - -4 120 100
19 Perus- ja lukioasteen koulut 38 - - - - 25 000
21 Ammatilliset oppilaitokset 132 -5 1 - -6 182 800
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - - - - 5 300
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 34 -1 - - -1 22 900
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 25 -2 2 -1 -3 43 100
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 14 - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 27 -1 - - -1 148 000
42 Yliopistot 16 -4 3 - -7 168 700
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - 700
61 Musiikkioppilaitokset 88 -1 - - -1 66 600
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - 1 700
63 Kansanopistot 82 -1 - -1 - 16 400
64 Kansalaisopistot 199 -6 - - -6 540 500
65 Opintokeskukset 10 -1 - - -1 47 300
66 Kesäyliopistot 20 - - - - 36 700
99 Muut oppilaitokset 7 - - - - 500
Yhteensä 4 023 -138 17 -94 -61 1 957 600
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2010 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Lähde: Koulutustilastot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Huusko (09) 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2010, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2010/kjarj_2010_2011-02-17_tau_001_fi.html