Taulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2009

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta Opiskelijoita 2)
Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa 1)
11 Peruskoulut 2 889 -99 11 -78 -26 -6 531 000
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 138 -10 1 - -11 - 7 200
15 Lukiot 398 -8 - -2 -6 - 119 200
19 Perus- ja lukioasteen koulut 38 - - - - - 24 600
21 Ammatilliset oppilaitokset 137 -15 9 -1 -23 - 176 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 -6 4 - -10 - 5 100
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 35 -2 - - -1 -1 24 800
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 27 -5 - - -5 - 43 300
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 14 - - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 28 - - - - - 144 600
42 Yliopistot 20 - - - - - 168 300
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - 500
61 Musiikkioppilaitokset 89 - - - - - 63 800
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - - 2 000
63 Kansanopistot 83 - - - - - 15 800
64 Kansalaisopistot 205 -18 - - -18 - 525 500
65 Opintokeskukset 11 - - - - - 55 100
66 Kesäyliopistot 20 - - - - - 37 900
99 Muut oppilaitokset 7 - - - - - 600
Yhteensä 4 161 -163 25 -81 -100 -7 1 946 300
1) Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2009 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Huusko (09) 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2009, Taulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2009/kjarj_2009_2010-02-18_tau_001_fi.html